top of page
Naslednje leto bodo ROT organizirali taborniki iz Cerkna - ROD ARAGONITNIH JEŽKOV

ŽELIMO JIM VELIKO USPEHA PRI ORGANIZACIJI!!

ROT TEAM 2013

bottom of page